Sitemize üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş olursunuz.
Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler sitemiz tarafından sunulan ve telif hakları Firmamıza ait olan hizmet, platform, oyun ve diğer elektronik yahut fiziki servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.
Firmanın sunduğu her nevi ürün ve/veya hizmetleri toplu halde ve bireysel bazda kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı ve/veya oyuncuların Firmamıza karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.
Kullanıcı, üye, tüketici ve/veya site ziyaretçileri bu sözleşmenin yanı sıra gizlilik ilkelerini ve iptal iade koşullarını da kabul ettiklerini beyan ederler. 
Firmamız tarafından sunulan hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Firmamız kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Firmamızın bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde hesap sahipleri, kullanıcı ve/veya oyuncuların herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.
Firmamız tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin ilgili kanalın veya platformun lüzumlu kıldığı teknik veya fiziksel gerekliliklere, gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu hususta Firmamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.